Príznaky a biológia choroby

Chrastavitosť je najzávažnejším ochorením jadrovín, ktorú na jabloniach ju spôsobuje huba Venturia inaequalis, na hruškách Venturia pirina. Nebezpečnosť choroby spočíta v tom, že okrem listov napáda aj plody, ktoré sú pri silnejšej infekcii úplne znehodnotené a prakticky neskladovateľné. Huby vyvolávajúce chrastavitosť prezimujú v opadaných listoch, v ktorých sa do jari vytvoria plodničky s vreckami. Za daždivého a teplého počasia sa plodničky otvárajú a z vreciek sa do ovzdušia uvoľňujú tzv. askospóry, spôsobujúce nákazu mladých listov a plodov. K uvoľňovaniu askospór dochádza od apríla do júna, preto sú tieto mesiace rozhodujúcim obdobím v boji proti chrastavitosti.

Ochrana

Proti chrastavitosti ošetrujeme predovšetkým náchylné odrody (z jabloní napr. Golden Delicious, Idared, Jonathan, Starking, Starkrimson, Spartan..., z hrušiek Boscova fľaška, Clappova). Pri ochrane proti chrastavitosti je najdôležitejšie zachytenie prvých náletov askospór, čo býva v závislosti od lokality v mesiaci apríl, prípadne máj. Najvhodnejší termín pre prvý postrek je fenologická fáza „myšie uško-ružový puk“, následne vo fenofáze „zelený puk“, ďalší postrek vo fenofáze „začiatok kvitnutia“ a v štádiu „koniec kvitnutia“. Ak jednotlivé fenofázy jabloní a hrušiek pebiehajú vzhľadom na teplý vývoj počasia rýchlo, prakticky sa môžeme pri určovaní vhodných termínov pre postreky držať tejto schémy: prvý postrek urobíme pred kvitnutím, druhý postrek ihneď po odkvitnutí a ďalší 10 až 14 dní po odkvitnutí.

Za daždivého počasia pokračujeme v ošetrovaní v 10-14 dňových intervaloch v závislosti od počasia až do júla. Pri postrekoch je dôležité striedať prípravky a nepoužívať prípravky s rovnakými účinnými látkami viac ako dvakrát za sebou, aby nevznikli rezistentné kmene choroby.

Prípravky proti chrastavitosti: Baycor 25 WP, Delan SC 750, Dithan DG, Dithane M 45, Novozir MN 80, Mancosan 80 WP, Merpan 80 WDG, Syllit 65, Score 250EC, Efuzin 500 SC, Folpan 80 WDG, Hattrick,

Prípravky proti chrastavitosti aj múčnatke: Anvil 5 SC, Discus, Clarinet 20 SC, Hattrick, Punch 10 EW, Rubigan 12 EC, Score Top 20 WG, Saprol, Systane 12EC, Topas 100 EC, Trifmine 30 WP, Vectra 10 SC, Zato a iné.