Charakteristika a účinnosť

Cieľom predjarného postreku je zničiť prezimujúce štádiá škodcov t.j. vajíčka a liahnuce sa larvy. Predjarným postrekom sa ničia škodcovia, nepôsobí proti hubovým chorobám, napr. kučeravosti broskýň, chrastavitosti, múčnatke..., ako si veľa záhradkárov nesprávne myslí.

Predjarným postrekom účinne zničíme predovšetkým vajíčka a liahnuce sa larvy vošiek, vajíčka roztočca ovocného a ostatných roztočcov, vajíčka a larvy piadivky a méry jabloňovej, larvy puklice slivkovej a iných druhov puklíc, rôzne vývinové štádiá štítničky.

Predjarný postrek má iba čiastočný účinok proti vlnačke krvavej na jabloniach a proti mére hruškovej, pretože nálet dospelých jedincov prebieha nielen po vypučaní ale aj počas kvitnutia hrušiek.

Predjarným postrekom nezničíme obaľovače (zasahujeme proti nim počas vegetácie 2 – 3 krát ) a vrtivku čerešňovú, pretože prezimuje v pôde v štádiu kukiel, z ktorých sa liahnu dospelé muchy až v čase kvitnutia bazy čiernej. Uvedený poznatok sa využíva na signalizáciu postreku proti vrtivke.

Termín postreku a prípravky

Predjarný postrek sa vykonáva vždy až po vypučaní jednotlivých ovocných drevín, ale najneskôr pred ich rozkvitnutím. Najprv ošetrujeme skôr pučiace ovocné dreviny, napríklad broskyne, egreše a ríbezle. Postrekujeme za bezvetria, teplota by sa mala pohybovať nad 15 °C.

V oblasti pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej, jablone striekame v štádiu zelených kvetných pukov. V minulosti sa používali olejové prípravky buď samostatne alebo v kombinácii s insekticídmi, v súčasnosti sú na predjarný postrek k dispozícii klasické prípravky napr. Dursban 480 EC, Reldan 40 EC, Decis EW 50, Bulldock 25 EC, Decis EW 50, Karate Zeon 5 CS, Nurelle D, Calypso 480 EC, Mospilan 20 SP. Uvedené prípravky sa používajú aj na ošetrovanie ovocných drevín počas vegetácie proti rôznym škodcom.